Μισθώσεις Ακινήτων

ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Στό Παγκράτι, ὁδός Ἀρριανοῦ 22, στόν 3ο ὄροφο, ἐνοικιάζεται διαμέρισμα (ἐμβ. 60 τ.μ.), πλήρως ἀνακαινισμένο, σέ τιμή εὐκαιρίας, μέ μηνιαῖο μίσθωμα 450.00 εὐρώ.

Τηλ. 210 7511620 – Προσφορές δεχόμαστε έως τις 08/02/2021 και ώρα 6 μ.μ.