Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Σεπτεμβρίου 2023
 • 1 ΠΑ. Ἀρχή Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 2 ΣΑ. Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 3 ΚΥ. Ὄρθρος Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.15-10,15 π.μ.
 • 8 ΠΑ. Τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου, Ὁρθρος, Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.15-9,30 π.μ.
 • 9 ΣΑ. Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 10 ΚΥ. Πρό τῆς Ὑψώσεως Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.15-10.15 π.μ.
 • 14 ΠΕ. ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.15-10.15 π.μ.
 • 16 ΣΑ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 17 ΚΥ. Μετά τήν Ὕψωσιν, Ἁγ.Σοφίας, Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-10.15 π.μ.
 • 23 ΣΑ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 24 ΚΥ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.15-9,30 π.μ.
 • 26 ΤΡ. Εὐαγγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ὄρθρος - Θ.Λειτουργία: ὥρα 7,15-10.15 π.μ.
 • 29 ΠΑ. Ὁσίου Κυριακοῦ, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία ὥρα 7.15-9,30 π.μ.
 • 30 ΣΑ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.

ΣΗΜ. Ὁ Ἑσπερινός αὐτόν τόν μήνα θά τελεῖται καθημερινά στίς 6.00. μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Αυγούστου 2023

Ἀπό 1ης ἕως 13ης Αὐγούστου θά τελεῖται ἡ Παράκλησις στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὥρα 6,30 μ.μ., πλήν Σαββάτων καί Δευτέρας 14ης Αὐγούστου

 • 5 ΣΑ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 6 ΚΥ. Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος,Ὄρθρος Θ. Λειτουργία: ὥρα7,15 π.μ.
 • 11 ΠΑ. Τό ἐν Κερκύρᾳ Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος. Ὄρθρος καί πανηγυρική Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15 π.μ.
 • 12 ΣΑ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 13 ΚΥ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 15 ΤΡ. Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ,Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: ὥρα: 7,15 π.μ.
 • 19 ΣΑ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: ὥρα: 7,15 π.μ.
 • 20 ΚΥ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: ὥρα: 7,15 π.μ.
 • 23 ΤΕ. Παναγίας Προυσιωτίσσης, Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 26 ΣΑ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: ὥρα: 7,15 π.μ.
 • 27 ΚΥ. Ἁγίου Φανουρίου, Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 29 ΔΕ. Τιμίου Προδρόμου (ΝΗΣΤΕΙΑ), Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία:ὥρα 7,15 π.μ.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιουλίου 2023
 • 1 ΣΑ. Ἁγίων Ἀναργύρων,(πανηγυρίζει τό παρεκκλήσιο τοῦ ἀριστεροῦ κλίτους τοῦ Ναοῦ) Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.00 π.μ.
 • 2 ΚΥ. Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.00 π.μ.
 • 7 ΠΑ. Ἁγίας Κυριακῆς, Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 8 ΣΑ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.00 π.μ.
 • 9 ΚΥ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 12 ΤΕ. Ὁσίου Παϊσίου, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.00 π.μ.
 • 15 ΣΑ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 16 ΚΥ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 17 ΔΕ. Ἁγίας Μαρίνης, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 20 ΠΕ. Προφήτου Ἠλιοῦ, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 22 ΣΑ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 23 ΚΥ. Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 25 ΤΡ. Ἁγίας Ἄννης, Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 26 ΤΕ. Ἁγίας Παρασκευῆς, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 27 ΠΕ. Ἁγίου Παντελεήμονος, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 29 ΣΑ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 30. ΚΥ.Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.

ΣΗΜ . Τόν μῆνα Ἰούλιο ὁ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ θά τελεῖται στίς 7.00 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιουνίου 2023
 • 3 ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 4 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΤΗΚΟΣΤΗΣ, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία, ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑΣ: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 5 ΔΕ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 10 ΣΑ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 11 ΚΥ. Τῶν Ἁγίων Πάντων, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 17 ΣΑ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 18 ΚΥ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 24 ΣΑ. Γενέσιον Τιμίου Προδρόμου, Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 25 ΚΥ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 29 ΠΕ. Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 30 ΠΑ. Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, Ὄρθρος Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.

ΣΗΜ. Τόν μῆνα Ἰούνιο ὁ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ θά τελεῖται στίς 7.00 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Μαρτίου 2023 και Μεγάλης Τεσσαρακοστής

4 ΣΑ. Ἁγ. Θεοδώρου Τήρωνος, Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία, ὥρα 7,15 π.μ.
5 ΜΑΡΤΙΟΥ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, Ὄρθρος. Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου, ὥρα 7,00 π.μ.
9 ΠΕ. Ἁγ. Τεσσαράκοντα, Ὄρθρος, Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία, ὥρα 7,15 π.μ.
11 ΣΑ. Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία, ὥρα 7,15 π.μ.
12 Κυριακή Β΄Νηστειῶν, (Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ), Ὄρθρος. Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου, ὥρα 7.00 π.μ.
18 ΣΑ. Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία, ὥρα 7,15 π.μ.
19 Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, Ὄρθρος. Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου, ὥρα 7.00 π.μ.
25 ΣΑ.Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία ὥρα 7,15 π.μ.
26 Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν, (Ίωάννου τῆς Κλίμακος), Ὄρθρος. Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου, ὥρα 7.00 π.μ.

Θά τελοῦνται τακτικά οἱ ἑξῆς Ἱερές Ἀκολουθίες:
1) Τό ἀπόγευμα κάθε Σαββάτου ὁ Ἑσπερινός ὥρα 6 μ.μ.
2) Τό ἀπόγευμα κάθε Κυριακῆς, ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός ὥρα 6 μ.μ.
3) Τά ἀπογεύματα τῆς Δευτέρας, Τρίτης καί Πέμπτης θά τελεῖται τό Μέγα Ἀπόδειπνον ὥρα 6 μ.μ.
4) Τό βράδυ κάθε Τετάρτης θά τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων ὥρα 6,30 μ.μ.(πλήν τῆς ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ πού θά τελεσθεῖ ἡ Προηγιασμένη τό ΠΡΩΪ)
5) Κάθε Παρασκευή πρωΐ, ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων ὥρα 7,15 π.μ.
6) Κάθε Παρασκευή ἀπόγευμα θά τελοῦνται ΔΥΟ Ἀκολουθίες Χαιρετισμῶν:
- Α΄ Ἀκολουθία: ὥρα 6 μ.μ.
- Β΄ Ἀκολουθία: ὥρα 7,15 μ.μ.
Παρασκευή Α΄ Ἑβδομάδος: Ἀκολουθία τῶν Κολλύβων ὥρα 5,30 μ.μ.
7) ΜΑΡΤΙΟΥ 25, Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, 7,15 π.μ.
8) Τετάρτη Ε΄ Ἑβδομάδος, ἀπόγευμα, Μέγας Κανών καί Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων ὥρα 6 μ.μ.
9) Πέμπτη Ε΄ Ἑβδομάδος, τοῦ Μεγάλου Κανόνος, Πρωΐ: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων ὥρα 7,15 π.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Φεβρουαρίου 2023

1 ΤΕ. Ἁγίου Τρύφωνος, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,15 - 9,30 π.μ.
2 ΠΕ. Ὑπαπαντή τοῦ Χριστοῦ, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,15 -9.30 π.μ.
4 ΣΑ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,15 -9.30 π.μ.
5 ΚΥ. Τελώνου καί Φαρισαίου, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,15 - 10.30 π.μ.
10 ΠΑ. Ἁγίου Χαραλάμπους, Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 7,15 - 9,30 π.μ.
11 ΣΑ. Ὄρθρος – ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 7,00 - 10,30 π.μ.
12 ΚΥ. Τοῦ Ἀσώτου, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,15 - 10,30 π.μ.
17. ΠΑ. Ἑσπερινός καί Κόλυβα 5,30 μ.μ.
18 ΣΑ. ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία-Κόλυβα: 7,15 - 9,30 π.μ.
19 ΚΥ. ΑΠΟΚΡΕΩ. Ὁσίας Φιλοθέης, Ὄρθρος – ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μετά Χειροτονίας Διακόνου: 7,00-10,30 π.μ.
25 ΣΑ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,15 - 9,30 π.μ.
26 ΚΥ. ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,30 - 10,30 π.μ.
27. ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ.Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν και Ἑσπερινός: 7,15 - 9,30 π.μ. Ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνον 5,30 μ.μ.

ΣΗΜ. Ὁ Ἑσπερινός αὐτόν τόν μήνα θά τελεῖται καθημερινά, ἐκτός τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, στίς 5,30 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Νοεμβρίου 2022
 • 1 ΤΡ. Ἁγίων Ἀναργύρων, Πανηγυρίζει τό ἀριστερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-10,15 π.μ.
 • 5 ΣΑ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15-9.15 π.μ.
 • 6 ΚΥ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-10,15 π.μ.
 • 8 ΤΡ. Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ, Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 9 ΤΕ. Ἁγίου Νεκταρίου, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία:ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 12 ΣΑ. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία:ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 13 ΚΥ. Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 14 ΔΕ. Ἀποστόλου Φιλίππου, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-10,15 π.μ.
 • 15 ΤΡ. Ἀρχή Νηστείας Χριστουγέννων. Κατάλυσις ἰχθύος, ἐκτός Τετάρτης καί Παρασκευῆς.
 • 16 ΤΕ. Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,15 π.μ.
 • 19 ΣΑ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15-9.15 π.μ.
 • 20 ΚΥ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-10,15 π.μ.
 • 21 ΔΕ. Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15-10,15 π.μ.
 • 22 ΤΡ. Ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ, Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.15-9,30 π.μ.
 • 25 ΠΑ. Ἁγίας Αἰκατερίνης, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,15 π.μ.
 • 26 ΣΑ. Ἁγ. Στυλιανοῦ, Γεωργίου Χιοπολίτου,Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,15 π.μ
 • 27 ΚΥ. Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15-10,15 π.μ.
 • 30 ΤΕ. Ἀπ. Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,15 π.μ.

ΣΗΜ. Ὁ Ἑσπερινός αὐτόν τόν μήνα θά τελεῖται στίς 5,30 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Οκτωβρίου 2022
 • 1 ΣΑ. Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,45 π.μ.
 • 2 ΚΥ. Ἁγίου Κυπριανοῦ, Ὄρθρος Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-10,15 π.μ.
 • 3 ΔΕ. Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Ὄρθρος Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,15 π.μ.
 • 8 ΣΑ. Ὄρθρος-Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Γεωργἰου: ὥρα 7,00-10,15 π.μ.
 • 9 ΚΥ. Ὄρθρος-Θ.Λειτουργία: ὥρα 7,15-10,15 π.μ.
 • 15 ΣΑ. Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,15 π.μ.
 • 16 ΚΥ. Ἁγ. Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου, Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-10,15 π.μ.
 • 18 ΤΡ. Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,15 π.μ.
 • 20 ΠΕ. Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,15 π.μ.
 • 22 ΣΑ. Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,15 π.μ.
 • 23 ΚΥ. Ἁγ. Ἰακώβου Ἀδελφοθέου Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-10,15 π.μ. (θα τελεσθεῖ ἡ ἀρχαία Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου)
 • 26 ΤΕ. Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15-9,45 π.μ.
 • 28 ΠΑ. ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ-ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ, Ὄρθρος-Θ.Λειτουργία: ὥρα 7,15-10.15 π.μ.
 • 29 ΣΑ. Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,15 π.μ.
 • 30 ΚΥ. Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-10,15 π.μ.

ΣΗΜ. Ὁ Ἑσπερινός αὐτόν τόν μήνα τελεῖται καθημερινῶς στίς 6 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Σεπτεμβρίου 2022
 • 1 ΠΕ. Ἀρχή Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15 - 9,30 π.μ.
 • 3 ΣΑ. Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15 - 9,30 π.μ.
 • 4 ΚΥ. Ὄρθρος Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.15 - 10,15 π.μ.
 • 8 ΠΕ. Τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου, Ὁρθρος, Θ.Λειτουργία: ὥρα 7.15 - 9,30 π.μ.
 • 10 ΣΑ. Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15 - 9,30 π.μ.
 • 11 ΚΥ. Πρό τῆς Ὑψώσεως Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.15 - 10.15 π.μ.
 • 14 ΤΕ. ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.15 - 10.15 π.μ.
 • 17 ΣΑ. Ἁγίας Σοφίας, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15- 9,30 π.μ.
 • 18 ΚΥ. Μετά τήν Ὕψωσιν Ὄρθρος - Θ.Λειτουργία: ὥρα 7,15 - 10.15 π.μ.
 • 24 ΣΑ. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.15 - 9,30 π.μ.
 • 25 ΚΥ. Ὄρθρος - Θ.Λειτουργία: ὥρα 7,15-10.15 π.μ.
 • 26 ΔΕ. Εὐαγγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ὄρθρος - Θ.Λειτουργία: ὥρα 7,15 - 10.15 π.μ.
 • 29 ΠΕ. Ὁσίου Κυριακοῦ, Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία ὥρα 7.15 - 9,30 π.μ.

ΣΗΜ. Ὁ Ἑσπερινός αὐτόν τόν μήνα θά τελεῖται καθημερινά στίς 6.00. μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιουνίου 2022
 • 1 ΤΕ. Ἀπόδοσις Ἑορτῆς Πάσχα, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
  Ἐννάτη Ὥρα τοῦ Πάσχα - Ἑσπερινός τῆς Ἀναλήψεως, ὥρα 6,30 μ.μ.
 • 2 ΠΕ. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου, Ὄρθρος - Θεἰα Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 4 ΣΑ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 5 ΚΥ. Τῶν Ἁγίων Πατέρων, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 11 ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ, Τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, τοῦ Ἰατροῦ, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 12 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΤΗΚΟΣΤΗΣ, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία, ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑΣ: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 13 ΔΕ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
  18 ΣΑ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 19 ΚΥ. Τῶν Ἁγίων Πάντων, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 24 ΠΑ. Γενέσιον Τιμίου Προδρόμου, Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 25 ΣΑ. Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 26 ΚΥ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 29 ΤΕ. Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου,Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 30 ΠΕ. Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων,Ὄρθρος Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.

ΣΗΜ. Τόν μῆνα Ἰούνιο ὁ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ θά τελεῖται στίς 7.00 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Μαΐου 2022
 • 1. ΚΥ. Τοῦ Θωμᾶ, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.15-10.15 π.μ.
 • 5. ΠΕ. Ἁγίας Εἰρήνης, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 7. ΣΑ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 8. ΚΥ. Μυροφόρων, Ἰωάννου Θεολόγου, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.15-10.15 π.μ.
 • 9. ΔΕ. Ἁγ. Χριστοφόρου-Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 14. ΣΑ. Ἁγ.Ἰσιδώρου καί Θεράποντος: Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: 7,15-9,30 π.μ.
 • 15. ΚΥ. Παραλύτου, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.15-10.15 π.μ.
 • 18. ΤΕ. Μεσοπεντηκοστῆς: Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 21. ΣΑ. Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης: Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: 7,15-9,30
 • 22. ΚΥ. Σαμαρείτιδος, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-10.15 π.μ.
 • 27. ΠΑ. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ρώσου: Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 28. ΣΑ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 29. ΚΥ. Τοῦ Τυφλοῦ, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-10.15 π.μ.

ΣΗΜ.: Τόν Μάϊο ὁ Ἑσπερινός τελεῖται στίς 6,30 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος


Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνών Μαρτίου & Απριλίου 2022 και Μεγάλης Τεσσαρακοστής
 • 2 ΤΕ. Ἁγ. Νικολάου τοῦ Πλανᾶ, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: 7,15 π.μ.
  [Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ, ΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ]
 • 5 ΣΑ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: 7,15 π.μ.
 • 6 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: 7,15 π.μ.
 • 7 ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, πρωϊ: Ὄρθρος, Ὧρες, 7,30 π.μ. | ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνον 6.00 μ.μ.
  Κάθε Σάββατο θά τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου καί κάθε Κυριακή ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου 7,15 π.μ.

Θά τελοῦνται τακτικά καί οἱ ἑξῆς Ἱερές Ἀκολουθίες:

 1. Τό ἀπόγευμα κάθε Σαββάτου ὁ Ἑσπερινός 6,00 μ.μ.
 2. Τό ἀπόγευμα κάθε Κυριακῆς, ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός 6,00 μ.μ.
 3. Τά ἀπογεύματα τῆς Δευτέρας, Τρίτης καί Πέμπτης θά τελεῖται τό Μέγα Ἀπόδειπνον 6,00 μ.μ.
 4. Τό βράδυ κάθε Τετάρτης θά τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων (πλήν τῆς ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ πού θά τελεσθεῖ ἡ Προηγιασμένη τό ΠΡΩΪ) 6,30 μ.μ.
 5. Κάθε Παρασκευή πρωΐ, ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων
 6. Τό ἀπόγευμα κάθε Παρασκευῆς θά τελοῦνται ΔΥΟ Ἀκολουθίες Α΄ Ἀκολουθία: 6 μ.μ. | Β΄ Ἀκολουθία: 7,15 μ.μ.
 7. Παρασκευή Α΄ Ἑβδομάδος: Ἀκολουθία τῶν Κολλύβων 5,30 μ.μ.
 8. ΜΑΡΤΙΟΥ 25, Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία
 • 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΕ. Ε΄ Ἑβδομάδος, ἀπόγευμα, Μέγας Κανών καί Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 6,00 μ.μ.
 • 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΕ. Ε΄ Ἑβδομάδος, τοῦ Μεγάλου Κανόνος, Πρωΐ: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 7,15 π.μ
 • 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑ. Πρωΐ: Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 7,15 π.μ | Βράδυ: Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος.
  ΔΥΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ: Α΄ Ἀκολουθία: 5.30 μ.μ. | Β΄ Ἀκολουθία: 7,15 μ.μ.
 • 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑ. Μικρό Ἀπόδειπνο καί Κανών Ἁγ. Λαζάρου 6,00 μ.μ.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Φεβρουαρίου 2022
 • 1 ΤΡ. Ἁγίου Τρύφωνος, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,15 -9,30 π.μ.
 • 2 ΤΕ. Ὑπαπαντή τοῦ Χριστοῦ, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,15-9.30 π.μ.
 • 5 ΣΑ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,15 -9.30 π.μ.
 • 6 ΚΥ. Ἱεροῦ Φωτίου, Ὄρθρος - Ἀρχιερατική Θ.Λειτουργία: 7,00 - 10.30 π.μ.
 • 10 ΠΕ. Ἁγίου Χαραλάμπους, Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 7,15 - 9,30 π.μ.
 • 12 ΣΑ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,15 - 9,30 π.μ.
 • 13 ΚΥ. Τελώνου καί Φαρισαίου, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,15-10,15 π.μ.
 • 19 ΣΑ. Ὁσίας Φιλοθέης, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,15 - 9,30 π.μ.
 • 20 ΚΥ. Ἀσώτου, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,15 - 10,15 π.μ.
 • 26 ΣΑ. Ψυχοσάββατο, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,15 - 9,30 π.μ.
 • 27 ΚΥ. Ἀπόκρεω, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,15-10,15 π.μ.

ΣΗΜ. Ὁ Ἑσπερινός αὐτόν τόν μήνα τελεῖται καθημερινά στίς 5,30 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιανουαρίου 2022
 • 1 ΣΑ. Περιτομή τοῦ Κυρίου - Ἁγίου Βασιλείου: Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 - 10,15 π.μ.
 • 2 ΚΥ. Πρό τῶν Φώτων, Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,30 -10,15 π.μ.
 • 5 ΤΕ. Μ. Ὧρες Θεοφανείων, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου–Μέγας Ἁγιασμός: ὥρα 7 - 10,00 π.μ.
 • 6 ΠΕ. ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, Θ. Λειτουργία, Μ. Ἁγιασμός: ὥρα 7-10,45 π.μ.
 • 7 ΠΑ. Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 8 ΣΑ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 9 ΚΥ. Μετά τά Φῶτα, Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-10,15 π.μ.
 • 15 ΣΑ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 16 ΚΥ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-10,15 π.μ.
 • 17 ΔΕ. Ἁγίου Ἀντωνίου, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 18 ΤΡ. Ἁγίου Ἀθανασίου, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 20 ΠΕ. Ἁγίου Εὐθυμίου, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 22 ΣΑ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 23 ΚΥ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-10,15 π.μ.
 • 25 ΤΡ. Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου,Ὄρθρος-Θ.Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 27 ΠΕ. Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: 7,15-9,30 π.μ.
 • 30 ΚΥ.ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ, Πανηγυρίζει τό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
  Σάββατο Ἑσπέρας: Μ. Ἑσπερινός, (στό Παρεκκλήσιο) ὥρα 5,30 μ.μ.
  Κυριακή πρωΐ: Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό καί στό Παρεκκλήσιο.
  Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα: 7,15-10,15 π.μ.
  Κυριακή Ἑσπέρας: Παράκλησις (στό Παρεκκλήσιο) ὥρα: 5,30 μ.μ.

ΣΗΜ. Ὁ Ἑσπερινός αὐτόν τόν μήνα θά τελεῖται στίς 5,30 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Δεκεμβρίου 2021

Τήν Κυριακή, 12η Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., πανηγυρίζει ὁ Ναός τῆς ἐνορίας μας. Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες θά διεξαχθοῦν κατά τό ἀκόλου-θο Πρόγραμμα:

 • Τήν παραμονή τῆς πανηγύρεως, ἡμέρα Σάββατο καί ὥρα 6,00 μ.μ., θά ψαλεῖ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, Χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου    Ἀνδρούσης κ. Κωνσταντίου.
 • Τήν κυριώνυμη ἡμέρα, Κυριακή καί ὥρα 7,00 π.μ., θά ψαλῆ ὁ Ὄρθρος καί θά τελεσθῆ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, Ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὠρεῶν κ. Φιλοθέου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
 • Τήν ἑσπέρα τῆς ἰδίας ἡμέρας καί ὥρα 6.00 μ.μ., θά  ψαλοῦν ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Παράκληση τοῦ Ἁγίου.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Νοεμβρίου 2021
 • 1 ΔΕ. Ἁγίων Ἀναργύρων, Πανηγυρίζει τό ἀριστερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15-10.15 π.μ.
 • 6 ΣΑ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15-9.15 π.μ.
 • 7 ΚΥ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15-10.15 π.μ.
 • 8 ΔΕ. Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ, Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.15-9.40 π.μ.
 • 9 ΤΡ. Ἁγίου Νεκταρίου, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία:ὥρα 7.15-9.40 π.μ.
 • 13 ΣΑ. Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15-9.40 π.μ.
 • 14 ΚΥ. Ἀποστόλου Φιλίππου, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15-10.15 π.μ.
 • 15 ΔΕ. Ἀρχή Νηστείας Χριστουγέννων. Κατάλυσις ἰχθύος, ἐκτός Τετάρτης καί Παρασκευῆς.
 • 16 ΤΡ. Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15-9.15 π.μ.
 • 21 ΚΥ. Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15-10.15 π.μ.
 • 22 ΔΕ. Ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ, Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.15-9.40 π.μ.
 • 25 ΠΕ. Ἁγίας Αἰκατερίνης, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15-9.15 π.μ.
 • 26 ΠΑ. Ἁγ. Στυλιανοῦ, Γεωργίου Χιοπολίτου, Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία:ὥρα 7.15-9.15 π.μ
 • 27 ΣΑ. Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15-9.15 π.μ.
 • 28 ΚΥ. Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15-10.15 π.μ.
 • 30 ΤΡ. Ἀπ. Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου,Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.15-9.15 π.μ.

ΣΗΜ. Ὁ Ἑσπερινός αὐτόν τόν μήνα θά τελεῖται στίς 5.40 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Οκτωβρίου 2021
 • 1 ΠΑ. Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,45 π.μ.
 • 2 ΣΑ. Ἁγίου Κυπριανοῦ, Ὄρθρος Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,15 π.μ.
 • 3 ΚΥ. Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Ὄρθρος Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,15 π.μ.
 • 9 ΣΑ. Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,15 π.μ.
 • 10 ΚΥ. Ὄρθρος-Θ.Λειτουργία: ὥρα 7,15-10,15 π.μ.
 • 16 ΣΑ. Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,15 π.μ.
 • 17 ΚΥ. Ἁγ. Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου, Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία:ὥρα 7,15-9,15 π.μ.
 • 18 ΔΕ. Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-10,15 π.μ.
 • 20 ΤΕ. Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,15 π.μ.
 • 23 ΣΑ. Ἁγ. Ἰακώβου Ἀδελφοθέου, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,15 π.μ.
 • 24 ΚΥ. Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-10,15 π.μ. Θά τελεσθεῖ ἡ ἀρχαία Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου
 • 26 ΤΡ. Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15-9,45 π.μ.
 • 28 ΠΕ. ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ-ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ, Ὄρθρος-Θ.Λειτουργία:ὥρα7, 15-10.15π.μ.
 • 30 ΣΑ. Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,15 π.μ.
 • 31 ΚΥ. Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,15 π.μ.

ΣΗΜ. Ὁ Ἑσπερινός αὐτόν τόν μήνα τελεῖται καθημερινῶς στίς 6 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιουλίου 2021
 • 1 ΠΕ. Ἁγίων Ἀναργύρων, (πανηγυρίζει τό παρεκκλήσιο τοῦ ἀριστεροῦ κλίτους τοῦ Ναοῦ) Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.00 π.μ.
 • 3 ΣΑ. Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.00 π.μ.
 • 4 ΚΥ. Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 7 ΤΕ. Ἁγίας Κυριακῆς Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.00 π.μ.
 • 10 ΣΑ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.00 π.μ.
 • 11 ΚΥ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 12 ΔΕ. Ὁσίου Παϊσίου, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.00 π.μ.
 • 17 ΣΑ. Ἁγίας Μαρίνης, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 18 ΚΥ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 20 ΤΡ. Προφήτου Ἠλιοῦ, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 24 ΣΑ, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 25 ΚΥ. Ἁγίας Ἄννης, Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 26 ΔΕ. Ἁγίας Παρασκευῆς, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 27 ΤΡ. Ἁγίου Παντελεήμονος Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 31 ΣΑ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,00 π.μ.

ΣΗΜ. Τόν μῆνα Ἰούλιο ὁ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ θά τελεῖται στίς 7.00 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιουνίου 2021
 • 5 ΣΑ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 6 ΚΥ. Τοῦ Τυφλοῦ, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 9 ΤΕ. Ἀπόδοσις Ἑορτῆς Πάσχα
  Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
  Ἀπόγευμα: Ἐννάτη Ὥρα τοῦ Πάσχα - Ἑσπερινός τῆς Ἀναλήψεως, ὥρα 6,30 μ.μ.
 • 10 ΠΕ. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 11 ΠΑ. Τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, τοῦ Ἰατροῦ, ὥρα 7,15 π.μ.
 • 12 ΣΑ. Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 13 ΚΥ. Τῶν Ἁγίων Πατέρων, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ
 • 19 ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 20 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΤΗΚΟΣΤΗΣ, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία, ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑΣ: ὥρα 7,00 π.μ.
 • 21 ΔΕ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 24 ΤΕ. Γενέσιον Τιμίου Προδρόμου,Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 26 ΣΑ. Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 27 ΚΥ. Τῶν Ἁγίων Πάντων, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 29 ΤΡ. Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.
 • 30 ΤΕ. Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15 π.μ.

ΣΗΜ . Τόν μῆνα Ἰούνιο ὁ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ θά τελεῖται στίς 7.00

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Μαΐου 2021
 • 3. ΔΕ. ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, Ἁγ. Γεωργίου, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 4. ΤΡ. Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου -Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 5. ΤΕ. Ἁγίας Εἰρήνης, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 7. ΠΑ. Ζωοδόχου Πηγῆς, Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 8. ΣΑ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 9. ΚΥ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.15-10.15 π.μ.
 • 14. ΠΑ. Ἁγ. Ἰσιδώρου καί Θεράποντος: Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: 7,15-9,30 π.μ.
 • 15. ΣΑ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 16. ΚΥ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7.15-10.15 π.μ.
 • 21. ΠΑ. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης: Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: 7,15-9,30
 • 22. ΣΑ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 23. ΚΥ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-10.15 π.μ.
 • 26. ΤΕ. Μεσοπεντηκοστῆς: Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 27. ΠΕ. Ἁγ. Ίωάννου τοῦ Ρώσου: Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 29. ΣΑ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-9,30 π.μ.
 • 30. ΚΥ. Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,15-10.15 π.μ.

ΣΗΜ. Τόν Μάϊο ὁ Ἑσπερινός τελεῖται στίς 6,30 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδος 2021

Σύμφωνα μέ τίς σχετικές ὁδηγίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,τό Πρόγραμμα λειτουργίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα, ἔχει ὡς ἀκολούθως:

 1. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 20 ΑΤΟΜΑ
 2. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΜΑΣΚΑ
 3. Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, Θεία Λειτουργία ὥρα 7,15 π.μ.
 4. Τήν Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη καί Μ. Τετάρτη, θά τελεσθῆ τό πρωΐ ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων, ὥρα 7,15 π.μ.
 5. Τήν Μ. Πέμπτη καί τό Μ. Σάββατο θά τελεσθοῦν τό πρωΐ ΔΥΟ Θεῖες Λειτουργίες: 6 π.μ. καί 8 π.μ.
  (Θ. Κοινωνία στίς Δύο πρῶτες Λειτουργίες, ΜΟΝΟ μέχρι τίς 8 π.μ.)
 6. Λόγῳ τῆς ἀπαγορεύσεως κυκλοφορίας τό βράδυ, οἱ βραδυνές Ἱ. Ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν κατά τό ἀκόλουθο ὡράριο:
  •  Ὁ Νυμφίος, Κυριακή τῶν Βαΐων, Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη καί Μ. Τετάρτη ὥρα 6,30 μ.μ.
  •  Μ. Τετάρτη, ἀπόγευμα, Ἱ. Εὐχέλαιον, ὥρα 5.00 μ.μ.
  •  Μ. Πέμπτη, ἀπόγευμα, Τά Πάθη, ὥρα 5.30 μ.μ.
  •  Μ. Παρασκευή, πρωΐ, Ἡ Ἀποκαθήλωσις, ὥρα 8.00 π.μ.
  •  Μ. Παρασκευή, ἀπόγευμα, ὁ Ἐπιτάφιος ὥρα 6.00 μ.μ.
  (Ἡ Περιφορά τοῦ Ἱ. Ἐπιταφίου θά γίνει πέριξ τοῦ Ναοῦ)
  •  Μ. Σάββατο, βράδυ, Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ:
  - Ἔναρξη Ἀκολουθίας Παννυχίδος ὥρα 8,10 μ.μ.
  -  ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ὥρα 9.00 μ.μ.
  -  Θεία Λειτουργία ὧρες 9,15 μ.μ.
  • Κυριακή τοῦ Πάσχα, Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης ὥρα 6.00 μ.μ.

Ἐκ τοῦ Γραφείου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Μαρτίου 2021 και Μεγάλης Τεσσαρακοστής
 • 2 ΤΡ. Ἁγ. Νικολάου τοῦ Πλανᾶ, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία:  7,15 π.μ.
 • 6 ΣΑ. Ψυχοσάββατο, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,15 π.μ.
 • 7 ΚΥ.  ΑΠΟΚΡΕΩ, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,15 π.μ.
 • 9 ΤΡ.  Ἁγίων Τεσσαράκοντα, Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία: 7,15 π.μ.
 • 13 ΣΑ. Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία: 7,15 π.μ.
 • 14 ΚΥ. ΤΥΡΙΝΗΣ, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,15 π.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

 • 15 ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν: 7,15 - 9,30 π.μ. ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνον: 6,00 μ.μ.

Κάθε Σάββατο θά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου καί κάθε Κυριακή ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου 7,15 π.μ.

Θά τελοῦνται τακτικά καί οἱ ἑξῆς Ἱερές Ἀκολουθίες:

 1. Τό ἀπόγευμα κάθε Σαββάτου ὁ Ἑσπερινός  6,00 μ.μ.
 2. Τό ἀπόγευμα κάθε Κυριακῆς, ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός 6,00 μ.μ.
 3. Τά ἀπογεύματα τῆς Δευτέρας, Τρίτης καί Πέμπτης θά τελεῖται τό Μέγα Ἀπόδειπνον 6,00 μ.μ.
 4. Τό βράδυ κάθε Τετάρτης θά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 6,30 μ.μ.
  (πλήν τῆς ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ   ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ πού θά τελεσθεῖ ἡ Προηγιασμένη τό ΠΡΩΪ)
 5. Κάθε Παρασκευή πρωΐ, ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων
 6. Τό ἀπόγευμα κάθε Παρασκευῆς θά τελοῦνται ΔΥΟ Ἀκολουθίες Χαιρετισμῶν:  Α΄ Ἀκολουθία:  6,00 μ.μ. & Β΄ Ἀκολουθία:  7,15 μ.μ. Παρασκευή Α΄ Ἑβδομάδος : Ἀκολουθία τῶν Κολλύβων 5,30 μ.μ.
 • 25 Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία 7,15 π.μ.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Φεβρουαρίου 2021
 • 1 ΔΕ. Ἁγίου Τρύφωνος, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,30 -9,30 π.μ.
 • 2 ΤΡ. Ὑπαπαντή τοῦ Χριστοῦ, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,30 -9.30 π.μ.
 • 6 ΣΑ. Ὄρθρος  - Θεία Λειτουργία:    7,30 -9.30 π.μ.
 • 7 ΚΥ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,30 - 10.30 π.μ.
 • 10 ΤΕ. Ἁγίου Χαραλάμπους, Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία: 7,30 - 9,30 π.μ.
 • 13 ΣΑ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,30 - 9,30 π.μ.
 • 14 ΚΥ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,30-10,30 π.μ.
 • 19 ΠΑ. Ὁσίας Φιλοθέης, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,30-9,30  π.μ.
 • 20 ΣΑ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,30 - 9,30 π.μ.
 • 21 ΚΥ. Τελώνου καί Φαρισαίου, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,30-10,30 π.μ.
 • 23 ΤΡ. Ἁγίου Πολυκάρπου, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,30 - 9,30 π.μ.
 • 27 ΣΑ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,30 - 9,30 π.μ.
 • 28 ΚΥΤοῦ Ἀσώτου, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: 7,30-10,30  π.μ.

ΣΗΜ. Ὁ Ἑσπερινός αὐτόν τόν μήνα τελεῖται καθημερινά στίς 5,30 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιανουαρίου 2021
 • 1 ΠΑ. Περιτομή τοῦ Κυρίου - Ἁγίου Βασιλείου:
  Α. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,00 - 9,45 π.μ.
  Β. Θεία Λειτουργία: ὥρα 7,00 - 9,45 π.μ.
 • 3 ΚΥ. Πρό τῶν Φώτων,
  Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,30-10,30 π.μ.
 • 5 ΤΡ. Μ. Ὧρες Θεοφανείων,
  Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου–Μέγας Ἁγιασμός: ὥρα7-9,45 π.μ.
 • 6 ΤΕ. ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ,
  Θ. Λειτουργία, Μ. Ἁγιασμός: ὥρα 7 - 10,45 π.μ.
 • 7 ΠΕ. Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου,
  Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,30-9,30 π.μ.
 • 9 ΣΑ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,30-9,30 π.μ.
 • 10 ΚΥ. Μετά τά Φῶτα, Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,30-10,30 π.μ.
 • 16 ΣΑ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,30-9,30 π.μ.
 • 17 ΚΥ. Ἁγίου Ἀντωνίου, Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,30-10,30 π.μ.
 • 18 ΔΕ. Ἁγίου Ἀθανασίου, Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,30-9,30 π.μ.
 • 20 ΤΕ. Ἁγίου Εὐθυμίου, Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,30-9,30 π.μ.
 • 23 ΣΑ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,30-9,30 π.μ.
 • 24 ΚΥ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,30-10,30 π.μ.
 • 25 ΔΕ. Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου, Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: 7,30-9,30 π.μ.
 • 27 ΤΕ. Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία: 7,30-9,30 π.μ.
 • 30 ΣΑ.ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ, Πανηγυρίζει τό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
  Παρασκευή Ἑσπέρας: Μ. Ἑσπερινός, ὥρα 5,30 μ.μ.
  Σάββατο πρωΐ: Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία: 7,30-10,30 π.μ.
  Σάββατο Ἑσπέρας: Παράκλησις ὥρα 5,30 μ.μ.
 • 31 ΚΥ. Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία: ὥρα 7,30-10,30 π.μ.

ΣΗΜ. Ὁ Ἑσπερινός αὐτόν τόν μήνα θά τελεῖται στίς 5,30 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Δεκεμβρίου 2020
 • 2 ΤΕ. Ὁσίου Πορφυρίου, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: 7,30 - 9,30 π.μ.
 • 4 ΠΑ. Ἁγίας Βαρβάρας, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: 7,30 - 9,30 π.μ.
 • 5 ΣΑ. Ἁγίου Σάββα, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: 7,30 - 9,30 π.μ.
 • 6 ΚΥ. Ἁγίου Νικολάου, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: 7,30 - 10,30 π.μ.
 • 7 ΔΕ. Ἁγίου Ἀμβροσίου, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: 7,30 - 9,30 π.μ.
 • 9 ΤΕ. Ἁγίας Ἄννης, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: 7,30 - 9,30 π.μ.
 • 12 ΣΑ. Ἁγίου Σπυρίδωνος, Προστάτου τῆς Ἐνορίας μας.
  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ: Ἑσπέρας Παρασκευής, Μ. ’Αρχιεραστικός Ἑσπερινός: 6 μ.μ.
  Πρωΐ Σαββάτου: Ὀρθρος καί Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία: 7 - 10,30 π.μ.
  Ἑσπέρας Σαββάτου: Ἑσπερινός - Παράκλησις Ἁγίου Σπυρίδωνος: 6 μ.μ.
 • 13 ΚΥ. Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: 7,30 - 10,30 π.μ.
 • 15 ΤΡ. Ἁγίου Ἐλευθερίου, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: 7,30 - 10,30 π.μ.
 • 17 ΠΕ. Ἁγίου Διονυσίου Ζακύνθου, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: 7,30 -9,30 π.μ.
 • 19 ΣΑ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία: 7,30 - 9,30 π.μ.
 • 20 ΚΥ. Πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: 7,30 - 10,30 π.μ.
 • 22 ΤΡ. Ἁγίας Ἀναστασίας, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: 7,30 - 9,30 π.μ.
 • 24 ΠΕ. Ἁγίας Εὐγενίας, Μεγάλες Ὧρες - Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου: 7.00–9,45 π.μ.
 • 25 ΠΑ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, Ὄρθρος, Α΄ Θ. Λειτουργία: 5 – 8,15 π.μ. & Β΄ Θ. Λειτουργία: 8,15 – 9,45 π.μ.
 • 26 ΣΑ. Σύναξις Ὑπ. Θεοτόκου, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία, Ὑπέρ ὑγείας τῶν Εὐεργετῶν, Συνδρομητῶν καί Συνεργατῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦ: 7,30-10,00 π.μ.
 • 27 ΚΥ. Ἁγίου Στεφάνου, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία: 7,30 -9,30 π.μ.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Νοεμβρίου 2020

ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΘΑ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Σεπτεμβρίου 2020
 • 1 Σεπτεμβρίου(Τρίτη) - Ἀρχή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 5 Σεπτεμβρίου(Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 6 Σεπτεμβρίου(Κυριακή) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 8 Σεπτεμβρίου(Τρίτη) -  Τὀ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 12 Σεπτεμβρίου(Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 13 Σεπτεμβρίου(Κυριακή) - Πρό τῆς Ὑψώσεως. - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 14 Σεπτεμβρίου(Δευτέρα) - Ὕψωσις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 17 Σεπτεμβρίου(Πέμπτη) - Τῆς Ἁγίας Σοφίας - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 19 Σεπτεμβρίου(Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 20 Σεπτεμβρίου(Κυριακή) - Μετά τήν Ὕψωσιν - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 24 Σεπτεμβρίου(Πέμπτη) - Τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Μυρτιδιώτισσας - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 26 Σεπτεμβρίου(Σάββατο) - Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 27 Σεπτεμβρίου(Κυριακή) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 29 Σεπτεμβρίου(Τρίτη) - Ὁσίου Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.

Ὁ Ἑσπερινός τόν μῆνα Σεπτέμβριο τελεῖται στις 06:00 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Αυγούστου 2020

Ἀπό 2ας ἕως 13ης Αὐγούστου θά τελεῖται ἡ Παράκλησις Ὑπεραγία Θεοτόκο ὥρα 06:30 μ.μ., πλήν της 1ης, 5ης, 8ης καί 14ης Αὐγούστου

 • 1 Αὐγούστου (Σάββατο) -Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 2 Αὐγούστου (Κυριακή) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 10:00 π.μ.
 • 6 Αὐγούστου (Πέμπτη) - Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος -Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:45 π.μ.
 • 8 Αὐγούστου (Σάββατο) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 9 Αὐγούστου (Κυριακή) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 10:00 π.μ.
 • 11 Αὐγούστου (Τρίτη) Τό έν Κερκύρᾳ Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος - Ὄρθρος καί πανηγυρική Θ. Λειτουργία 07:15 - 10:00 π.μ.
 • 14 Αὐγούστου (Παρασκευή) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 15 Αὐγούστου (Σάββατο) - Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:00 π.μ.
 • 16 Αὐγούστου (Κυριακή) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 10:00 π.μ.
 • 22 Αὐγούστου (Σάββατο) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 23 Αὐγούστου (Κυριακή) - Τῆς Παναγίας Προυσιωτίσσης - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:45 π.μ.
 • 27 Αὐγούστου (Πέμπτη) - Ἁγίου Φανουρίου -Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 29 Αὐγούστου (Σάββατο) - Τιμίου Προδρόμου (ΝΗΣΤΕΙΑ) -Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 30 Αὐγούστου (Κυριακή) - Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία 07:15 - 10:00 π.μ.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιουλίου 2020
 • 1 Ἰουλίου (Τετάρτη) - Ἁγίων Ἀναργύρων - (πανηγυρίζει τό παρεκκλήσιο τοῦ ἀριστεροῦ κλίτους τοῦ Ναοῦ) Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:30 π.μ.
 • 4 Ἰουλίου (Σάββατο) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:00 π.μ.
 • 5 Ἰουλίου (Κυριακή) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 7 Ἰουλίου (Τρίτη) - Ἁγίας Κυριακῆς - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:00 π.μ.
 • 11 Ἰουλίου (Σάββατο) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:15 π.μ.
 • 12 Ἰουλίου (Κυριακή) - Ὁσίου Παϊσίου - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 17 Ἰουλίου (Παρασκευή) - Ἁγίας Μαρίνης - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:15 π.μ.
 • 18 Ἰουλίου (Σάββατο) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:00 π.μ.
 • 19 Ἰουλίου (Κυριακή) - Αγίων Πατέρων - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 20 Ἰουλίου (Δευτέρα) - Προφήτου Ἠλιοῦ - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:15 π.μ.
 • 25 Ἰουλίου (Σάββατο) - Ἁγίας Ἄννης - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:00 π.μ.
 • 26 Ἰουλίου (Κυριακή) - Ἁγίας Παρασκευῆς - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 27 Ἰουλίου (Δευτέρα) -Ἁγίου Παντελεήμονος - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:15 π.μ.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιουνίου 2020
 • 6 Ιουνίου (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 7 Ιουνίου (Κυριακή) - Τῆς Πεντηκοστῆς - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία,  Ὁ Ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας 07:00 - 10:45 π.μ.
 • 8 Ιουνίου(Δευτέρα) - Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:00 - 09:30 π.μ.
 • 11 Ιουνίου (Πέμπτη) - Ἀπ. Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα. Ἁγ. Λουκᾶ Συμφερουπόλεως - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ
 • 13 Ιουνίου(Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 14 Ιουνίου(Κυριακή) - Τῶν Ἁγίων Πάντων - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 20 Ιουνίου(Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 21 Ιουνίου(Κυριακή)  - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 24 Ιουνίου(Τετάρτη) - Τό γενέσιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 27 Ιουνίου(Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 28 Ιουνίου(Κυριακή)  - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ
 • 29 Ιουνίου(Δευτέρα) - Τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 30 Ιουνίου(Τρίτη) - Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Μαΐου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΟΥΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΥΛΑΒΕΙΣ ΕΝΟΡΙΤΕΣ ΜΑΣ ΟΤΙ Η ΤΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΑ ΜΕ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ 26 ΜΑΪΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 9.00 μ.μ. ἕως 12.30 μ.μεσον.

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΜΑΪΟΥ, Τό πρωΐ ΔΕΝ θά τελεσθῆ Θεία Λειτουργία
Τό ἀπόγευμα τά τελεσθῆ ἡ Πασχαλική Ἑνάτη Ὥρα 6.30 μ.μ. καί στή συνέχεια ὁ Μ. Ἑσπερινός τῆς Ἀναλήψεως

ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΜΑΪΟΥ, ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15 π.μ.

30 ΜΑΪΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΟ, Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15 π.μ.

31 ΜΑΪΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ,Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία: ὥρα 7.15 π.μ.

Ο ΝΑΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ  7.00 π.μ. ἕως 12.00 μεσ. ΚΑΙ 6.00 μ.μ. ἕως 8.00 μ.μ.

ΣΗΜ.: Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΘΑ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 6:30 μ.μ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 40 (ΣΑΡΑΝΤΑ ΑΤΟΜΑ) ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ, ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (δεξιά τοῦ Ναοῦ)
ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΟΝΤΕΣ ΜΑΣΚΕΣ

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Μαρτίου 2020 και Μεγάλης Τεσσαρακοστής
 • 1 Μαρτίου (Κυριακή), ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ, Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ:  Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία  07:15 π.μ.
 • 2 Μαρτίου (Δευτέρα), ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - πρωϊ: Ὄρθρος, Ὧρες, 07:30
  ἀπόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνον 05:30 μ.μ.
 • 9 Μαρτίου (Δευτέρα), Ἁγίων Τεσσαράκοντα - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία  07:15 π.μ

Κάθε Σάββατο θά τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου
καί κάθε Κυριακή ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου 07:15 π.μ.

Θά τελοῦνται τακτικά καί οἱ ἑξῆς Ἱερές Ἀκολουθίες:

 1. Τό ἀπόγευμα κάθε Σαββάτου ὁ Ἑσπερινός 06:00 μ.μ.
 2. Τό ἀπόγευμα κάθε Κυριακῆς, ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός 06:00 μ.μ.
 3. Τά ἀπογεύματα τῆς Δευτέρας, Τρίτης καί Πέμπτης θά τελεῖται τό Μέγα Ἀπόδειπνον 06:00 μ.μ.
 4. Τό βράδυ κάθε Τετάρτης θά τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 06:30 μ.μ. (πλήν τῆς ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ πού θά τελεσθεῖ ἡ Προηγιασμένη τό ΠΡΩΪ)
 5. Κάθε Παρασκευή πρωΐ, ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων
 6. Τό ἀπόγευμα κάθε Παρασκευῆς θά τελοῦνται ΔΥΟ Ἀκολουθίες Χαιρετισμῶν:
  Α΄ Ἀκολουθία: 06:00 μ.μ.
  Β΄ Ἀκολουθία: 07:15 μ.μ.
  Παρασκευή Α΄ Ἑβδομάδος : Ἀκολουθία τῶν Κολλύβων 05:30 μ.μ.
 7. 25 ΜΑΡΤΙΟΥ, Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία 07:15 μ.μ.
 8. Τετάρτη Ε΄ Ἑβδομάδος, ἀπόγευμα, Μέγας Κανών καί Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 06:00 μ.μ.
 9. Πέμπτη Ε΄ Ἑβδομάδος, τοῦ Μεγάλου Κανόνος, Πρωΐ: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 07:15 π.μ
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Φεβρουαρίου 2020
 • 1 Φεβρουαρίου (Σάββατο), Αγίου Τρύφωνος - Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-09:30 π.μ.
 • 2 Φεβρουαρίου (Κυριακή), Ὑπαπαντή τοῦ Χριστοῦ - Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-10:30 π.μ.
 • 8 Φεβρουαρίου (Σάββατο) - Όρθρος, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία γιά τούς Ἀποφοίτους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κορίνθου 07:00-10:30 π.μ.
 • 9 Φεβρουαρίου (Κυριακή), Τελώνου καί Φαρισαίου - Όρθρος, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία γιά τούς Ἀποφοίτους τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης 07:00-10:30 π.μ.
 • 10 Φεβρουαρίου (Δευτέρα), Ἁγίου Χαραλάμπους - Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-09:30 π.μ.
 • 15 Φεβρουαρίου (Σάββατο) - Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-09:30 π.μ.
 • 16 Φεβρουαρίου (Κυριακή), Τοῦ Ἀσώτου - Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-10:30 π.μ.
 • 19 Φεβρουαρίου (Τετάρτη), Ὁσίας Φιλοθέης - Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-09:30 π.μ.
 • 22 Φεβρουαρίου ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ - Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-09:30 π.μ.
 • 23 Φεβρουαρίου (Κυριακή), Τῆς Ἀπόκρεω, Ἁγίου Πολυκάρπου - Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-10:30 π.μ.
 • 29 Φεβρουαρίου (Σαββάτο) - Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-09:30 π.μ.

Ὁ Ἑσπερινός τόν μῆνα Φεβρουάριο θά τελεῖται στίς 05:30 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιανουαρίου 2020
 • 1 Ιανουαρίου(Τετάρτη) - Περιτομή τοῦ Κυρίου - Ἁγίου Βασιλείου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 10:30 π.μ.
 • 3 Ιανουαρίου(Παρασκευή) - Μεγάλες Ὧρες Θεοφανείων 07:30 - 09:30 π.μ.
 • 4 Ιανουαρίου(Σάββατο) - Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 09:30 π.μ.
 • 5 Ιανουαρίου(Κυριακή) - Πρό τῶν Φώτων - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 10:30 π.μ.
 • 6 Ιανουαρίου(Δευτέρα) - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Μέγας Ἁγιασμός 07:00 - 10:30 π.μ.
 • 7 Ιανουαρίου(Τρίτη) - Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου -  Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 09:30 π.μ.
 • 11 Ιανουαρίου(Σάββατο) - Ἁγίου Θεοδοσίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 09:30 π.μ.
 • 12 Ιανουαρίου (Κυριακή) - Μετά τά Φῶτα- Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 10:30 π.μ.
 • 17 Ιανουαρίου(Παρασκευή) - Ἁγίου Ἀντωνίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 10:00 π.μ.
 • 18 Ιανουαρίου(Σάββατο) - Ἁγίου Ἀθανασίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 09:30 π.μ.
 • 19 Ιανουαρίου(Κυριακή) - Ἁγ. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 10:30 π.μ
 • 20 Ιανουαρίου(Δευτέρα) - Ἁγίου Εὐθυμίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 10:30 π.μ.
 • 25 Ιανουαρίου(Σάββατο) - Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 09:30 π.μ.
 • 26 Ιανουαρίου(Κυριακή) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 09:30 π.μ.
 • 27 Ιανουαρίου(Δευτέρα) - Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 09:30 π.μ.
 • 30 Ιανουαρίου(Πέμπτη) - ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ, Πανηγυρίζει τό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
  Τετάρτη Ἑσπέρας: Μέγας Ἑσπερινός 05:30 μ.μ.
  Πέμπτη πρωΐ: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 10:30 π.μ
  Πέμπτη Ἑσπέρας: Παράκλησις 05:30 μ.μ

Ὁ Ἑσπερινός τόν μῆνα Ιανουάριο θά τελεῖται στίς 05:30 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Νοεμβρίου 2019
 • 1 Νοεμβρίου (Παρασκευή) - Ἁγίων Ἀναργύρων, Πανηγυρίζει τό ἀριστερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:45 π.μ.
 • 2 Νοεμβρίου (Σάββατο) -  Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 3 Νοεμβρίου (Κυριακή) - Ἀνακομιδή λειψάνων Ἁγ. Γεωργίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 8 Νοεμβρίου (Παρασκευή) - Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 9 Νοεμβρίου (Σάββατο) -  Ἁγίου Νεκταρίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 10 Νοεμβρίου (Κυριακή) -  Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 13 Νοεμβρίου (Τετάρτη) - Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου- Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 14 Νοεμβρίου (Πέμπτη) - Ἀποστόλου Φιλίππου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 16 Νοεμβρίου (Σάββατο) - Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 17 Νοεμβρίου (Κυριακή) - Ἁγίου Γενναδίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ
 • 21 Νοεμβρίου (Πέμπτη) - Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:45 π.μ.
 • 22 Νοεμβρίου (Παρασκευή) - Ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:45 π.μ.
 • 23 Νοεμβρίου (Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 24 Νοεμβρίου (Κυριακή) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 25 Νοεμβρίου (Δευτέρα) - Ἁγίας Αἰκατερίνης - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 26 Νοεμβρίου (Τρίτη) -  Ἁγίου Στυλιανοῦ, Γεωργίου Χιοπολίτου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 30 Νοεμβρίου (Σάββατο) - Ἀποστόλου Ἀνδρέου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.

Ὁ Ἑσπερινός τόν μῆνα Νοέμβριο θά τελεῖται στίς 05:30 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Οκτωβρίου 2019
 • 1 Οκτωβρίου (Τρίτη) Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου- Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 3 Οκτωβρίου (Πέμπτη) Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου- Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 5 Οκτωβρίου (Σάββατο) Τιμή τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Νικολάου τοῦ ἐκ Καρπενησίου- Ὁρθρος, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Γεωργίου, 07:00 - 10:30 π.μ.
 • 6 Οκτωβρίου (Κυριακή) Ἀποστόλου Θωμᾶ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 12 Οκτωβρίου (Σάββατο)- Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 13 Οκτωβρίου (Κυριακή) - Ἁγ. Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου- Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 18 Οκτωβρίου (Παρασκευή) Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ- Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 19 Οκτωβρίου (Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 20 Οκτωβρίου (Κυριακή) Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία τοῦ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ, (κατά τήν ἀρχαία Παράδοση), 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 26 Οκτωβρίου (Σάββατο) Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου- Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 27 Οκτωβρίου (Κυριακή) Νέστορος Μάρτυρος- Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 28 Οκτωβρίου (Δευτέρα) ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ-ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ- Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.

Ὁ Ἑσπερινός τόν μῆνα Οκτώβριο τελεῖται στις 06:00 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Σεπτεμβρίου 2019
 • 1 Σεπτεμβρίου(Κυριακή) - Ἀρχή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 7 Σεπτεμβρίου(Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 8 Σεπτεμβρίου(Κυριακή) - Πρό τῆς Ὑψώσεως.  Τὀ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 14 Σεπτεμβρίου(Σάββατο) - Ὕψωσις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 15 Σεπτεμβρίου(Κυριακή) - Μετά τήν Ὕψωσιν - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 17 Σεπτεμβρίου(Τρίτη) - Τῆς Ἁγίας Σοφίας - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 21 Σεπτεμβρίου(Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 22 Σεπτεμβρίου(Κυριακή) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 24 Σεπτεμβρίου(Τρίτη) - Τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Μυρτιδιώτισσας - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 26 Σεπτεμβρίου(Πέμπτη) - Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 28 Σεπτεμβρίου(Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 29 Σεπτεμβρίου(Κυριακή) - Ὁσίου Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.

Ὁ Ἑσπερινός τόν μῆνα Σεπτέμβριο τελεῖται στις 06:00 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Αυγούστου 2019

Ἀπό 1ης ἕως 13ης Αὐγούστου θά τελεῖται ἡ Παράκλησις Ὑπεραγία Θεοτόκο ὥρα 06:30 μ.μ., πλήν της 3ης, 5ης, 10ης καί 14ηςΑὐγούστου

 • 3 Αὐγούστου(Σάββατο) -Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 4 Αὐγούστου(Κυριακή) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 10:00 π.μ.
 • 6 Αὐγούστου (Τρίτη), Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος -Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 10 Αὐγούστου(Σάββατο) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 11 Αὐγούστου(Κυριακή) Τό έν Κερκύρᾳ Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος - Ὄρθρος καί πανηγυρική Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 14 Αὐγούστου(Τετάρτη) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 15 Αὐγούστου(Πέμπτη), Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:45 π.μ.
 • 17 Αὐγούστου(Σάββατο) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 18 Αὐγούστου (Κυριακή) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 23 Αὐγούστου(Παρασκευή), Τῆς Παναγίας - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 24 Αὐγούστου(Σάββατο) - Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 25 Αὐγούστου(Κυριακή) - Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 27 Αὐγούστου (Τρίτη), Ἁγίου Φανουρίου -Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 29 Αὐγούστου (Πέμπτη) Τιμίου Προδρόμου (ΝΗΣΤΕΙΑ) -Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 31 Αὐγούστου (Σάββατο) - Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιουλίου 2019
 • 1 Ἰουλίου (Δευτέρα), Ἁγίων Ἀναργύρων - (πανηγυρίζει τό παρεκκλήσιο τοῦ ἀριστεροῦ κλίτους τοῦ Ναοῦ) Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 6 Ἰουλίου (Σάββατο), Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:00 π.μ.
 • 7 Ἰουλίου (Κυριακή), Ἁγίας Κυριακῆς  - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 13 Ἰουλίου (Σάββατο), Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:00 π.μ.
 • 14 Ἰουλίου (Κυριακή), Αγίων Πατέρων - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 17 Ἰουλίου (Τετάρτη), Ἁγίας Μαρίνης - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:00 π.μ.
 • 20 Ἰουλίου (Σάββατο), Προφήτου Ἠλιοῦ - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:00 π.μ.
 • 21 Ἰουλίου (Κυριακή) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 25 Ἰουλίου (Πέμπτη), Ἁγίας Ἄννης - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:00 π.μ.
 • 26 Ἰουλίου (Παρασκευή), Ἁγίας Παρασκευῆς - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:00 π.μ.
 • 27 Ἰουλίου (Σάββατο), Ἁγίου Παντελεήμονος - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:00 π.μ.
 • 28 Ἰουλίου (Κυριακή) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιουνίου 2019
 • 1 Ιουνίου(Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:00 - 09:00 π.μ.
 • 2 Ιουνίου(Κυριακή) - Τοῦ Τυφλοῦ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 5 Ιουνίου(Τετάρτη) - Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:00 - 09:00 π.μ.
  Απόγευμα: Ἡ Ἐννάτη Ὥρα τοῦ Πάσχα   06:30 μ.μ.
 • 6 Ιουνίου (Πέμπτη) - Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:00 - 09:30 π.μ
 • 8 Ιουνίου(Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:00 - 09:00 π.μ.
 • 9 Ιουνίου(Κυριακή) - Τῶν Ἁγίων Πατέρων - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 15 Ιουνίου(Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:00 - 09:00 π.μ..
 • 16 Ιουνίου (Κυριακή) - Τῆς Πεντηκοστῆς - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
  Ὁ Ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας 10:00 - 10:45 π.μ.
 • 17 Ιουνίου(Δευτέρα) - Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:00 - 09:00 π.μ.
 • 22 Ιουνίου(Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:00 - 09:00 π.μ.
 • 23 Ιουνίου(Κυριακή) - Τῶν Ἁγίων Πάντων - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ
 • 24 Ιουνίου(Δευτέρα) - Τό γενέσιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:00 - 09:00 π.μ.
 • 29 Ιουνίου(Σάββατο) - Τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:00 - 09:15 π.μ.
 • 30 Ιουνίου(Κυριακή) - Τῶν Ἁγ. Δώδεκα Ἀποστόλων - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.

Ὁ Ἑσπερινός τόν μῆνα Ἰούνιο τελεῖται στις 07:00 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Μαΐου 2019
 • 3 Μαΐου(Παρασκευή) - Ζωοδόχου Πηγῆς - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 4 Μαΐου(Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 5 Μαΐου(Κυριακή) - Τοῦ Θωμᾶ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 8 Μαΐου(Τετάρτη) - Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 11 Μαΐου(Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 12 Μαΐου(Κυριακή) - Τῶν Μυροφόρων - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ..
 • 14 Μαΐου (Τρίτη) - Ἁγ. Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 18 Μαΐου(Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 19 Μαΐου(Κυριακή) - Τοῦ Παραλύτου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 21 Μαΐου(Τρίτη) - Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ
 • 22 Μαΐου(Τετάρτη) - Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 25 Μαΐου(Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 26 Μαΐου(Κυριακή) - Τῆς Σαμαρείτιδος - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.

Ὁ Ἑσπερινός τόν μῆνα Μάϊο τελεῖται στίς 06:30 μ.μ.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος 2019
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
  Τό πρωῒ:  Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
  Τό βράδυ: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 07:30 - 09:15 μ.μ.
 • ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
  Τό πρωῒ: Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων  07:15 - 09:15 π.μ.
  Τό βράδυ: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 07:30 - 09:15 μ.μ.
 • ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
  Τό πρωῒ: Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 07:15 - 09:15 π.μ.
  Τό βράδυ: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Τροπάριον τῆς Κασσιανῆς) 07:30 - 09:30 μ.μ.
 • ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
  Τό πρωῒ: Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 07:15 - 09:15 π.μ.
  Τό ἀπόγευμα: Τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου 05:30 μ.μ.
  Τό βράδυ: Ἀκολουθία τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου 07:00 - 09:00 μ.μ.
 • ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
  Τό πρωῒ: 1η Θ. Λειτουργία 06:00 - 07:00 π.μ.
  2η Θ. Λειτουργία 08:00 - 09:30 π.μ.
  Τό βράδυ: Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν 07:00 - 11:00 μ.μ.
 • ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τό πρωῒ: Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί τῆς Ἀποκαθηλώσεως 08:00 π.μ.- 12:00 μ.μ.
  Τό βράδυ: Ἀκολουθία τοῦ Ἱ. Ἐπιταφίου 07:30 μ.μ.
  Ἔξοδος καί περιφορά Ἱ. Ἐπιταφίου  09:30 μ.μ.
 • ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  Τό πρωῒ: 1η Θ. Λειτουργία  06:00 - 07:00 π.μ.
  2η Θ. Λειτουργία  08:00 - 09:30 π.μ.
  Τό βράδυ: Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως 11:00 μ.μ.
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ  12:00(μεσονύκτιον)
  Θ. Λειτουργία 12:00 - 02:00 π.μ.
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ
  Τό ἀπόγευμα: Μ. Ἐσπερινός καί  Ἀκολουθία τῆς ΑΓΑΠΗΣ 06:00 μ.μ.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Μαρτίου και μηνός Απριλίου 2019
 • 2 Μαρτίου (Σάββατο) - Ἁγ. Νικολάου του Πλανά - Ψυχοσάββατο - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 3 Μαρτίου(Κυριακή) - ΑΠΟΚΡΕΩ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 9 Μαρτίου(Σάββατο) - Ἁγίων Τεσσαράκοντα - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 10 Μαρτίου(Κυριακή) - ΤΥΡΙΝΗΣ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 25 Μαρτίου(Δευτέρα) - Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ -  Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Χρυσοστόμου, Δοξολογία 07:15 - 10:30 π.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

 • 11 Μαρτίου(Καθαρά Δευτέρα) - Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν 07:15 - 09:30 π.μ.
  • απόγευμα: Μέγα Ἀπόδειπνον 06:00 μ.μ.

Κάθε Σάββατο θά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου
και Κάθε Κυριακή ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου 07:15 - 10:15 π.μ.

 Θά τελοῦνται ἐπίσης τακτικά καί οἱ ἑξῆς Ἱερές Ἀκολουθίες:

 • Τό ἀπόγευμα κάθε Σαββάτου ὁ Ἑσπερινός 06:00 μ.μ.
 • Τό ἀπόγευμα κάθε Κυριακῆς, ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός 06:00 μ.μ.
 • Τά ἀπογεύματα τῆς Δευτέρας, Τρίτης καί Πέμπτης θά τελεῖται τό Μέγα Ἀπόδειπνον 06:00 μ.μ.
 • Κάθε Τετάρτη θά τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 06:30 μ.μ. (πλήν τῆς ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ πού θά τελεσθεῖ ἡ Προηγιασμένη τό ΠΡΩΪ 07:15 - 09:30 π.μ.)
 • Κάθε Παρασκευή πρωί, ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 07:15 - 09:30 π.μ.
 • Τό ἀπόγευμα κάθε Παρασκευῆς θά τελοῦνται ΔΥΟ Ἀκολουθίες Χαιρετισμῶν:

Χαιρετισμοί:

 • Α΄ Ἀκολουθία: 06:00 μ.μ.
 • Β΄ Ἀκολουθία: 07:15 μ.μ.

Παρασκευή Α΄ Ἑβδομάδος: Ἀκολουθία τῶν Κολλύβων 05:30 μ.μ.

 • 11 Απριλίου (Πέμπτη) - Μ. Κανόνος Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων 07:15 π.μ.
 • 12 Απριλίου (Παρασκευή) Ακολουθία Ακαθίστου Ύμνου
  • Α' Ακολουθία 05:30 μ.μ.
  • Β' Ακολουθία 07:30 μ.μ.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιανουαρίου 2019
 • 1 Ιανουαρίου (Τρίτη) - Ἁγίου Βασιλείου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 10:30 π.μ.
 • 4 Ιανουαρίου (Παρασκευή) - Μεγάλες Ὧρες Θεοφανείων 07:30 - 09:30 π.μ.
 • 5 Ιανουαρίου (Σάββατο) - Παραμονή Φώτων - Θεία Λειτουργία, Μ. Ἁγιασμός 07:30 - 09:30 π.μ.
 • 6 Ιανουαρίου (Κυριακή) - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Μέγας Ἁγιασμός 07:00 - 10:30 π.μ.
 • 7 Ιανουαρίου (Δευτέρα) - Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου -  Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 09:30 π.μ.
 • 12 Ιανουαρίου (Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 09:30 π.μ.
 • 13 Ιανουαρίου (Κυριακή) - Μετά τά Φῶτα - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 10:30 π.μ.
 • 17 Ιανουαρίου (Πέμπτη) - Ἁγίου Ἀντωνίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 10:00 π.μ.
 • 18 Ιανουαρίου (Παρασκευή) - Ἁγίου Ἀθανασίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 09:30 π.μ.
 • 19 Ιανουαρίου (Σάββατο) - Ἁγ. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 09:30 π.μ
 • 20 Ιανουαρίου (Κυριακή) - Ἁγίου Εὐθυμίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 10:30 π.μ.
 • 25 Ιανουαρίου (Παρασκευή) - Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 09:30 π.μ.
 • 26 Ιανουαρίου (Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 09:30 π.μ.
 • 27 Ιανουαρίου (Κυριακή) - Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 10:30 π.μ.
 • 30 Ιανουαρίου (Τετάρτη) - ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ, Πανηγυρίζει τό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
  Τρίτη Ἑσπέρας: Μέγας Ἑσπερινός 05:30 μ.μ.
  Τετάρτη πρωΐ: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30 - 10:30 π.μ
  Τετάρτη Ἑσπέρας: Παράκλησις 05:30 μ.μ
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Νοεμβρίου 2018
 • 1 Νοεμβρίου (Πέμπτη) - Ἁγίων Ἀναργύρων, Πανηγυρίζει τό ἀριστερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:45 π.μ.
 • 3 Νοεμβρίου (Σάββατο) -  Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 4 Νοεμβρίου (Κυριακή) - Ὁσίου Ἰωαννικίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 8 Νοεμβρίου (Πέμπτη) - Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 9 Νοεμβρίου (Παρασκευή) -  Ἁγίου Νεκταρίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 10 Νοεμβρίου (Σάββατο) -  Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 11 Νοεμβρίου (Κυριακή) - Ἁγ. Μηνᾶ,Βίκτωρος,Βικεντίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 13 Νοεμβρίου (Τρίτη) - Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 14 Νοεμβρίου (Τετάρτη) - Ἀποστόλου Φιλίππου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 16 Νοεμβρίου (Παρασκευή) - Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 17 Νοεμβρίου (Σάββατο) - Ἁγίου Γενναδίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ
 • 18 Νοεμβρίου (Κυριακή) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 21 Νοεμβρίου (Τετάρτη) - Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:45 π.μ.
 • 24 Νοεμβρίου (Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 25 Νοεμβρίου  (Κυριακή) - Ἁγίας Αἰκατερίνης - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 26 Νοεμβρίου  (Δευτέρα) -  Ἁγίου Στυλιανοῦ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 30 Νοεμβρίου (Παρασκευή) - Ἀποστόλου Ἀνδρέου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Οκτωβρίου 2018
 • 1 Οκτωβρίου (Δευτέρα) Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 3 Οκτωβρίου (Τετάρτη) Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 6 Οκτωβρίου (Σάββατο) Τιμή τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Νικολάου τοῦ ἐκ Καρπενησίου - Ὁρθρος, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Γεωργίου, 07:00 - 10:30 π.μ.
 • 7 Οκτωβρίου (Κυριακή) Σεργίου καί Βάκχου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 13 Οκτωβρίου (Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 14 Οκτωβρίου (Κυριακή) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 18 Οκτωβρίου (Πέμπτη) Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 20 Οκτωβρίου (Σάββατο) Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 21 Οκτωβρίου (Κυριακή) Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία τοῦ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ, (κατά τήν ἀρχαία Παράδοση), 07:15 - 10:15 π.μ.
 • 26 Οκτωβρίου (Παρασκευή) Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 27 Οκτωβρίου (Σάββατο) Νέστορος Μάρτυρος - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:15 π.μ.
 • 28 Οκτωβρίου (Κυριακή) ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ-ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Σεπτεμβρίου 2018
 • 1 Σεπτεμβρίου (Σάββατο), Ἀρχή Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:30 π.μ.
 • 2 Σεπτεμβρίου (Κυριακή) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 8 Σεπτεμβρίου (Σάββατο), Τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου - Ὁρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 9 Σεπτεμβρίου (Κυριακή), Πρό τῆς Ὑψώσεως - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 14 Σεπτεμβρίου (Παρασκευή), ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 15 Σεπτεμβρίου (Σάββατο) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:30 π.μ.
 • 16 Σεπτεμβρίου (Κυριακή), Μετά τήν Ὕψωσιν - Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 17 Σεπτεμβρίου (Δευτέρα), Ἁγίας Σοφίας - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:30 π.μ.
 • 22 Σεπτεμβρίου (Σάββατο) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:30 π.μ.
 • 23 Σεπτεμβρίου (Κυριακή) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 24 Σεπτεμβρίου (Δευτέρα), Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:30 π.μ
 • 29 Σεπτεμβρίου (Σάββατο), Ὁσίου Κυριακοῦ - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:30 π.μ
 • 30 Σεπτεμβρίου (Κυριακή) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Αυγούστου 2018

Ἀπό 1ης ἕως 13ης Αὐγούστου θά τελεῖται ἡ Παράκλησις ὥρα 06:30 μ.μ., πλήν της 4ης, 5ης καί 11ης Αὐγούστου

 • 4 Αὐγούστου (Σάββατο) -Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 5 Αὐγούστου (Κυριακή) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 6 Αὐγούστου (Δευτέρα), Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 11 Αὐγούστου (Σάββατο) Τό έν Κερκύρᾳ Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος - Ὄρθρος καί πανηγυρική Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 12 Αὐγούστου (Κυριακή) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 15 Αὐγούστου (Τετάρτη), Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 18 Αὐγούστου (Σάββατο) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 19  Αὐγούστου (Κυριακή) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 23 Αὐγούστου (Πέμπτη), Τῆς Παναγίας - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 25 Αὐγούστου (Σάββατο) - Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 26 Αὐγούστου (Κυριακή) - Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 27 Αὐγούστου (Δευτέρα), Ἁγίου Φανουρίου - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 29 Αὐγούστου (Τετάρτη) Τιμίου Προδρόμου (ΝΗΣΤΕΙΑ) - Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιουλίου 2018
 • 1 Ἰουλίου (Κυριακή), Ἁγίων Ἀναργύρων - (πανηγυρίζει τό παρεκκλήσιο τοῦ ἀριστεροῦ κλίτους τοῦ Ναοῦ) Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:30 π.μ.
 • 7 Ἰουλίου (Σάββατο), Ἁγίας Κυριακῆς - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 8 Ἰουλίου (Κυριακή), Μεγαλομ. Προκοπίου - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 15 Ἰουλίου (Κυριακή) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 17 Ἰουλίου (Τρίτη), Ἁγίας Μαρίνης - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 20 Ἰουλίου (Παρασκευή), Προφήτου Ἠλιοῦ - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 21 Ἰουλίου (Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 22 Ἰουλίου (Κυριακή), Ἁγ.Μαγδαληνῆς καί Μαρκέλλης Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
 • 25 Ἰουλίου (Τετάρτη), Ἁγίας Ἄννης - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 26 Ἰουλίου (Πέμπτη), Ἁγίας Παρασκευῆς - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 27 Ἰουλίου (Παρασκευή), Ἁγίου Παντελεήμονος - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 28 Ἰουλίου (Σάββατο) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:15 - 09:30 π.μ.
 • 29 Ἰουλίου (Κυριακή) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 10:00 π.μ.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
  Τό πρωῒ:  Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία 07:15 - 10:15 π.μ.
  Τό βράδυ: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 07:30 - 09:15 μ.μ.
 • ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
  Τό πρωῒ: Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων  07:15 - 09:15 π.μ.
  Τό βράδυ: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 07:30 - 09:15 μ.μ.
 • ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
  Τό πρωῒ: Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 07:15 - 09:15 π.μ.
  Τό βράδυ: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Τροπάριον τῆς Κασσιανῆς) 07:30 - 09:30 μ.μ.
 • ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
  Τό πρωῒ: Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 07:15 - 09:15 π.μ.
  Τό ἀπόγευμα: Τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου 05:30 μ.μ.
  Τό βράδυ: Ἀκολουθία τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου 07:00 - 09:00 μ.μ.
 • ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
  Τό πρωῒ: 1η Θ. Λειτουργία 06:00 - 07:00 π.μ.
  2η Θ. Λειτουργία 08:00 - 09:30 π.μ.
  Τό βράδυ: Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν 07:00 - 11:00 μ.μ.
 • ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τό πρωῒ: Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί τῆς Ἀποκαθηλώσεως 08:00 π.μ.- 12:00 μ.μ.
  Τό βράδυ: Ἀκολουθία τοῦ Ἱ. Ἐπιταφίου 07:00 μ.μ. - 07:30 μ.μ.
  Ἔξοδος καί περιφορά Ἱ. Ἐπιταφίου  09:30 μ.μ.
 • ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  Τό πρωῒ: 1η Θ. Λειτουργία  06:00 - 07:00 π.μ.
  2η Θ. Λειτουργία  08:00 - 09:30 π.μ.
  Τό βράδυ: Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως 11:00 μ.μ.
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ  12:00(μεσονύκτιον)
  Θ. Λειτουργία 12:00 - 02:00 π.μ.
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ
  Τό ἀπόγευμα: Μ. Ἐσπερινός καί  Ἀκολουθία τῆς ΑΓΑΠΗΣ 06:00 μ.μ.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Μαρτίου 2018
 • 2 Μαρτίου (Παρασκευή), Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ:  – Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 07:00 - 09:30 π.μ.
 • 3 Μαρτίου (Σάββατο) - Θεία Λειτουργία 07:00 - 09:30 π.μ.
 • 4 Μαρτίου (Κυριακή), Β΄ Νηστειῶν, Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου 07:00 - 10:30 π.μ.
  Ἀπόγευμα: Κατανυκτικός Ἑσπερινός 06:00 μ.μ.
 • 7 Μαρτίου(Τετάρτη) - Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 06:00 - 08:00 μ.μ.
 • 9 Μαρτίου (Παρασκευή) - Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 07:00 - 09:30 π.μ.
 • 10 Μαρτίου (Κυριακή), Γ΄ Νηστειῶν, Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου 07:00 - 10:30 π.μ.
  Ἀπόγευμα: Κατανυκτικός Ἑσπερινός 06:00 μ.μ.
 • 14 Μαρτίου (Τετάρτη) - Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 06:00 - 08:00 μ.μ.
 • 16 Μαρτίου (Παρασκευή) - Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 07:00 - 09:30 π.μ.
 • 17 Μαρτίου (Σάββατο) Ἁγίου Ἀλεξίου - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 09:30 π.μ.
 • 18 Μαρτίου (Κυριακή) Δ΄ Νηστειῶν, Ὁσίου ὈΙωάννου τῆς Κλίμακος - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου 07:00 - 10:30 π.μ.
 • Ἀπόγευμα: Κατανυκτικός Ἑσπερινός 06:00 μ.μ.
 • 21 Μαρτίου (Τετάρτη) ΜΕΓ.ΚΑΝΩΝ - Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 06:00 - 08:30 μ.μ.
 • 22 Μαρτίου (Πέμπτη) - Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 07:00 - 9:30 π.μ.
 • 23 Μαρτίου(Παρασκευή) - Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 07:00 - 9:30 π.μ.
 • 24 Μαρτίου (Σάββατο) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:00 - 9:30 π.μ.
 • 25 Μαρτίου (Κυριακή) - Ε΄Νηστειῶν, Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία ἱ. Χρυσοστόμου, Δοξολογία 07:00 -10:30 π.μ.
 • 28 Μαρτίου (Τετάρτη) - Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων 07:00 - 9:30 π.μ.
 • 30 Μαρτίου (Παρασκευή) - Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία 07:00 - 9:30 π.μ.
 • 31 Μαρτίου (Σάββατο) - Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 07:00 - 9:30 π.μ.

Τό Μέγα Ἀπόδειπνο θά τελεῖται Δευτέρα, Τρίτη καί Πέμπτη,  ὥρα 06:00 μ.μ.

    

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Φεβρουαρίου 2018
 • 1 Φεβρουαρίου (Πέμπτη), Αγίου Τρύφωνος: Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-09:30π.μ.
 • 2 Φεβρουαρίου (Παρασκευή), Υπαπαντής: Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-10:00π.μ.
 • 3 Φεβρουαρίου (Σάββατο): Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-09:30π.μ.
 • 4 Φεβρουαρίου (Κυριακή), Ασώτου: Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-10:30π.μ.
 • 10 Φεβρουαρίου, Ψυχοσάββατο: Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-09:30π.μ.
 • 11 Φεβρουαρίου (Κυριακή), Απόκρεω: Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-10:30π.μ.
 • 17 Φεβρουαρίου (Σάββατο): Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-09:30π.μ.
 • 18 Φεβρουαρίου (Κυριακή), Τυρινής: Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-10:30π.μ.
 • 19 Φεβρουαρίου, Καθαρά Δευτέρα: Όρθρος, Ώρες 07:30-09:30π.μ.
 • 21 Φεβρουαρίου (Τετάρτη): Πρωινή Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων 07:30-09:30π.μ.
 • 23 Φεβρουαρίου (Παρασκευή): Πρωινή Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων 07:30-09:30π.μ.
  Εσπέρας: Ακολουθία των Κολλύβων 05:30μ.μ.
  Α’ Ακολουθία Χαιρετισμών 06:00μ.μ.
  Β’ Ακολουθία Χαιρετισμών 07:15μ.μ.
 • 24 Φεβρουαρίου (Σαββάτο), Αγίου Θεοδώρου Τήρωνος: Όρθρος, Θεία Λειτουργία, Ακολουθία των Κολλύβων 07:30-09:30π.μ.
 • 25 Φεβρουαρίου, Κυριακή της Ορθοδοξίας: Όρθρος, Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου 07:30-10:30π.μ.
 • 28 Φεβρουαρίου (Τετάρτη): Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων 06:30μ.μ.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Ιανουαρίου 2018
 • 1 Ιανουαρίου (Δευτέρα), Πρωτοχρονιά – Αγίου Βασιλείου: Όρθρος  – Θεία Λειτουργία 07:30-10:30π.μ.
 • 5 Ιανουαρίου (Παρασκευή), Παραμονή Φώτων: Μεγάλες Ώρες – Εσπερινός, Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου – Μέγας Αγιασμός 06:00-09:30π.μ.
 • 6 Ιανουαρίου (Σάββατο), Άγια Θεοφάνεια: Όρθρος, Θεία Λειτουργία – Μέγας Αγιασμός 07:00-10:30π.μ.
 • 7 Ιανουαρίου (Κυριακή), Αγίου Ιωάννου Προδρόμου: Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-10:30π.μ.
 • 13 Ιανουαρίου (Σάββατο): Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-09:30π.μ.
 • 14 Ιανουαρίου (Κυριακή): Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-10:30π.μ.
 • 17 Ιανουαρίου (Τετάρτη), Αγίου Αντωνίου: Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-09:30π.μ.
 • 18 Ιανουαρίου (Πέμπτη), Αγίου Αθανασίου: Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-09:30π.μ.
 • 20 Ιανουαρίου (Σάββατο), Αγίου Ευθυμίου: Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-09:30π.μ.
 • 21 Ιανουαρίου (Κυριακή), Οσίου Μαξίμου: Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-10:30π.μ.
 • 25 Ιανουαρίου (Πέμπτη), Αγίου Γρηγορίου: Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-09:30π.μ.
 • 27 Ιανουαρίου (Σάββατο), Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου: Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-09:30π.μ.
 • 28 Ιανουαρίου (Κυριακή), Τελώνου και Φαρισαίου – Αρχή Τριωδίου: Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-10:30π.μ.
 • 30 Ιανουαρίου (Τρίτη), Τριών Ιεραρχών (Πανηγυρίζει το Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού):
  Δευτέρα Εσπέρας : Μέγας Εσπερινός 05:30μ.μ.
  Τρίτη πρωί: Όρθρος, Θεία Λειτουργία 07:30-10:30π.μ.
  Τρίτη Εσπέρας: Παράκλησις 05:30μ.μ.