Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/heresies.htm

http://www.ppu.gr/greek/dlog_gr.htm

http://www.ppu.org.cy/index.php/en/

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να στείλετε email στο aireseis@gmail.com.