ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ – ΣΤΑΔΙΟΥ

Ανακοίνωση εκποίησης ακινήτου κοινωφελούς περιουσίας

Είδος Ακινήτου: Οριζόντιος Ιδιοκτησία (Διαμέρισμα)
Όροφος: 1ος
Επιφάνεια: 87,20τ.μ.
Διεύθυνση: Οδός Στασινού αριθ. 9 (ΟΤ 52012)
Περιοχή: Παγκράτι / Αθήνα (Πλατεία Προσκόπων)
Δήμος: Αθηναίων

Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας: «Κληροδότημα Γιαννούλας Λύκου του Χρήστου»

Εττωνυμία Φορέα Διαχείρισης:  Σωματείο Φίλοι των Κωφών «Ο Προφήτης Ζαχαρίας» και Ι. Ν. Αγίου Σπυρίδωνος – Σταδίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και τις υπ.αριθ.274 Πρακτικού του Ι. Ν. Αγίου Σπυρίδωνος -Σταδίου και υπ.αριθ.337 Πρακτικό του Σωματείου Φίλων των Κωφών « Ο Προφήτης Ζαχαρίας» αττοφάσεων της Διοίκησης της κοινωφελούς περιουσίας, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκποίηση του ανωτέρω ακινήτου,  το οποίο1 είναι οροφοδιαμέρισμα έτος κατασκευής 2005

Ειδικότεροι όροι:

  1. To αρχικό τίμημα της εκποίησης ορίζεται στο ποσό των εκατό ένδεκα χιλιάδων ευρώ  (111.000,00 €).
  2. O τρόπος εξόφλησης του τιμήματος ορίζεται σε εφ’ άπαξ καταβολή δια τραπεζικής επιταγής.
  3. Εάν o αγοραστής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμβόλαιο το αργότερο έως έξι (6) μήνες μετά την πρόσκλησή του από τον Φορέα Διαχείρισης της περιουσίας, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με το δέκα τοις εκατό (10%) της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.24 του Ν.4182/2013.

Γραπτές προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο,
ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ, θα
αποστέλλονται έως και δύο (2) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην ταχυδρομική διεύθυνση του Φορέα
Διαχείρισης,  οδός Ερατοσθένους 13, 11635 Αθήνα και τηλέφωνα 210 7211620 και 210 7018448

 

Αθήνα  25ης Απριλίου 2018

Δια τον φορέα της διαχείρισης

Πρωτ. Κυριακός Τσουρός